Nieuws

Hebben jullie als gezin input voor de herziening van de Richtlijn Palliatieve zorg aan kinderen?

Hebben jullie als gezin input voor de herziening van de Richtlijn Palliatieve zorg aan kinderen?

De ‘Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen’ uit 2013 wordt herzien. Deze richtlijn is leidraad voor alle artsen, verpleegkundigen en anderen zorgprofessionals betrokken bij de zorg aan kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin.

Ervaringen van ouders en kinderen is belangrijke input tijdens de ontwikkeling van de vernieuwde richtlijn. Heel graag horen wij van kinderen en ouders welke onderwerpen in de richtlijn aan de orde moeten komen, wat ouders belangrijk vinden.

Help ons door de vragenlijst in te vullen. Tijd en zin om verdergaand mee te denken? Dat kan, graag zelfs, via de link.

https://kindenzorg.nl/richtlijn-kinderpalliatieve-zorg-kinderen/

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot